English
    Marcus Tiséns  Minnesfond

 

 

Brandorsak och mammas brev

 

Ebby´s video (friend of Rebecca)

 

Marcus klasskamrater och nära vänners sång/video

 

Fin blogg för barn och ungdomar om Marcus

 

 

 

 

 

 

 

 

Insamlingsstiftelsen Marcus Tiséns Minnesfond är stiftad av familjen Tisén till minne av Marcus.

 

"Vi har stiftat denna minnesfond, för att Marcus skall kunna fortsätta att sprida glädje och inspiration runt sig - precis som han gjorde när han var hos oss."

 

 

 

I hans anda och till hans minne skall fonden verka för att stötta utbildning och forskning, bl a genom insatser för att hjälpa barn som behöver extra hjälp att ta till sig grundutbildningen såsom att lära sig läsa, skriva och räkna.

 

Vi vill också sprida kunskap, så att liknande bränder inte händer igen - Marcus bortgång får inte vara förgäves ! Ni kan alla, med enkla åtgärder, se till detta och skydda era barn och barnbarn.

 

Det fanns så mycket Marcus ville göra, så mycket han ville upptäcka. Så mycket kvar att lära, så mycket glädje att sprida! Marcus ledord var - Jag vill, jag kan, jag ska!

 

Initialt drivs fonden av vänner till Marcus och familjen i samråd med Lars, Camilla och Rebecca.

 

 

 

Stöd stiftelsen genom bidrag till bankgiro: 720-1098 

 

Om du vill, skicka gärna samtidigt en hälsning via mail

 

 

 

Stiftelsen är registrerad hos Länsstyrelsen i Stockholms län och har sitt säte i Täby. Stiftelsen är inte öppen för ansökningar nu.

 

Adress: Marcus Tiséns Minnesfond, c/o Tisén, Tornögränd 2, 183 63 Täby

 

Om du har frågor kring fonden, eller vill komma i kontakt med oss, kontakta oss gärna via mail: Klicka här eller ring Sven Bergland 0708-286202

 

 

 

Marcus Tiséns Memorial Fund is founded by the family Tisén in memory of Marcus.

"We have passed this memorial fund to Marcus, in order for him to continue to be able to spread joy and inspiration - just as he did when he was with us."

The fund will support education and research in honor of his spirit. It will do so by supporting children that are in extra need of help to learn the basic skills in reading, writing and mathematics. 


There was so much Marcus wanted to do, so much he wanted to discover. So much to learn, so much joy to spread.

Intialy the fund is being operated by friends of Marcus and the family in consultation with Lars, Camilla and Rebecca.The Foundation is under registration with the County Council.

If you have questions about the fund, want to transfer money from abroad or want to get in touch with us, please contact us via email:

Click here

 Klick on the picture above, to visit Marcus facebook page

 

 

 

 

Copyright ® 2011 Marcus Tiséns Minnesfond