English

Brandorsak och mammas brev

 

Ebby´s video (friend of Rebecca)

 

Marcus klasskamrater och nära vänners sång/video

 

Fin blogg för barn och ungdomar om Marcus

Vad kom den fördjupade brandutredningen fram till?

 

 

Bakgrund

 

Den fördjupade brandutredningen som gjordes av StorStockholms Brandförsvar under våren 2011 hade till syfte att komplettera den brandutredningen som gjorts i samband med branden i januari genom att undersöka tidsperioden precis innan branden startade, händelseförloppet samt räddningstjänster åtgärder och insatser i samband med och efter branden samt fastställa trolig brandorsak.

 

 

Tre grundfrågor har funnits som utgångspunkt för undersökningen

 

- Vad var den direkta brandorsaken?

- Vad är det troliga händelseförloppet från brandstart till räddningstjänstens ankomst?

- Varför klarade inte de tre drabbade att ta sig ut?

 

 

Brandorsak

 

Branden började i julgranen. Granen var en kungsgran med täta grenar som stod i gillestugan på nedre våning i anslutning till trappen upp till övervåning.

Exakt hur branden startade i julgranen har inte kunnat fastställas men det finns tre tänkbara alternativ:

 

- Ett eller flera i granen brinnande tomtebloss har antänt granen.

- Öppen låga i samband med försök att tända tomtebloss har antänt granen.

- Granen har kommit kontakt med ett levande ljus.

  

 

Branden i julgranen är den direkta orsaken till det häftiga och intensiva brandförloppet. 

 

 

Brandförloppet

 

Julgranen antäns på något sätt enligt de tänkbara alternativen ovan. Brandförloppet spris snabbt via trappan upp till husets entré och hall ovanför trappen. Ingen av personerna som finns i huset hinner öppna ytterdörren för att ta sig ut innan brandens hetta och rökutveckling slår ut alla försök till flykt. Entrédörren, som leder ut från huset är i direkt anslutning till trappan ned till gillestugan. Dörren var låst endast med ett enkelt låsvred och kunde lätt öppnas.

 

De utrymmen som var kraftigast utsatt av branden var gillestugan, trappen upp mot hallen och den yttre delen av hallen på övervåningen.

 

 

Varför hann de inte ut?

 

Flera av varandra oberoende orsaker, som samverkat, har bidragit till olyckans tragiska utgång.

 

Bakomliggande faktorer, som bidragit är:

 

- De personer, som varit i närheten av julgranen har inte varit medvetna om brandrisken med en julgran.

- Granens placering - i undervåningen förhållandevis nära trappan upp mot entrén.

- Trappen upp fungerade likt en skorsten - vinklade 90 grader upp och anslöt direkt till entrédörr och hall.

- Taket ovanför granen var av trä.

- Taket i entréhallen var av trä.

- Trappa och inramning av trappa var av trä.

 

Om alla hade försökt ta sig ut direkt, utan någon fördröjning, kan det ha funnits en möjlighet att ta sig ut. MEN, det är inte säkert.

 

 

Brandkurva

 

Nedan ser ni en jämförelse mellan en standardbrandkurva (röd kurva) och branden i huset (orange kurva)

 

 

 

Förklaring till den oranga kurvan

 

- Granen snabbt övertänd (se filmen till höger om brand i gran).

- "Jet-låga" upp för trappan till hallen. Trappen är som en skorsten.

- Syret förbrukades snabbt och branden självslocknade nästan helt.

 

Branden (orange kurva) är över innan standardbrandkurvan (röd kurva) har satt av. [Dvs, branden skedde och slocknade innan en normal brand ens hunnit utvecklas - så snabbt gick det].

 

Camilla Tisén

 

 

 

 

 

 

 

 

Så här snabbt brinner en torr julgran.

 

Julgran är vacker - men sköt den rätt och ta ut den innan den blir torr, för att vi skall undvika liknande olyckor framöver.

 

Se denna video - och lär dig om hur du skall sköta den.

 

 

Se videon i full bild, samt se andra filmer om bränder i hem.

 

Lär dig mer om brandsäkerhet i hemmet.

 

Vi har brandövningar på alla arbets-platser och i skolor - men har vi det hemma ? Hur skall du, dina barn agera om brand uppstår. Vi har lärt oss av denna händelse, att sekunder kan göra skillnad.

 

Hedra Marcus genom att ha brandövningar hemma ofta !!

 

Bra film om brandsäkerhet i hem

 

Brandsäkerhet - websida

 

Läs om övning och hör intervju

 

Brandsäkerhet i hemmet

 

 Klick on the picture above, to visit Marcus facebook page

 

  

Källa: StorStockholms Brandförsvar

 

 

Vad hände egentligen?  (Skrivet våren 2011)

 

Det har skrivits mycket om branden, samt att händelsen varit med på TV-nyheterna. Det har förekommit olika information i media och rykten har cirkulerat, varför vi här vill förmedla det vi känner till.

 

Marcus var hemma hos sin mormor och morfar efter skolan, torsdagen den 13 januari. De skulle ha julgransplundring och äta pannkakor till middag. 

 

En brand utbröt i gillestugan och elden fick ett snabbt förlopp genom att den torra julgranen tog eld.  Mycket kraftig och giftig rök utvecklades snabbt. Några få djupa andetag av den giftiga röken räckte tyvärr för att de skulle bli medvetslösa. Alla tre hittades på dörrmattan innanför ytterdörren.

 

Brandkårens insatsstyrka anlände snabbt efter det att larmet inkommit. Branden hade då vid tillfället övergått till en sk vilofas och släcknings-arbetet var inte omfattande.  Inom en halvtimme var elden släckt och huset ventilerat och genomsökt.  

 

Branden startade inte i TVn som det har framgått i media. SKL (Statens Kriminaltekniska Laboratorium) har fastställt att varken TV, julgrans-belysning eller något annat elektriskt fel har orsakat branden.  

 

På youtube kan du se en film om en julgrans brandförlopp. Efter att ha sett denna film har vi haft lättare att förstå hur fruktansvärt snabbt brandförloppet har gått och varför Marcus, mormor och morfar inte hann ut i tid.

 

Camilla Tisén

Artikel i tidningen Mitti Obserservera att även denna artikel innehåller vissa felaktigheter, såsom t ex om TVn

 

Copyright ® 2011 Marcus Tiséns Minnesfond  
Marcus Tiséns  Minnesfond